Campeonato Ga˙cho/1979 - 1░ Turno

4 x 0
InternacionalGa˙cho
Sport Club InternacionalSport Club Ga˙cho
Data 18/03/1979 - Domingo
Internacional 
TÚcnico 
Ga˙cho 
TÚcnico 
D˙vida NŃo
Cancelado NŃo