Campeonato Ga˙cho/1979 - 1░ Turno

2 x 0
Novo HamburgoGa˙cho
Esporte Clube Novo HamburgoSport Club Ga˙cho
Data 25/04/1979 - Quarta
Novo Hamburgo 
TÚcnico 
Ga˙cho 
TÚcnico 
D˙vida NŃo
Cancelado NŃo